top of page
zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 
 

Základní škola Do života s.r.o. zastoupená Ing. Přemyslem Kopeckým rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění, takto:

 

zájemci o vzdělávání, jejichž žádost o přijetí byla v den zápisu přijata pod registračním číslem

Z1, Z2, Z3, Z5, Z7, Z8, Z9, Z10, Z12, Z13,

 

se od školního roku 2022/2023 přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole Do života s.r.o., Mečeříž 219, 294 77.​​

bottom of page