NABÍZÍME

 •  

​vzdělávání žáků od 1. do 9. ročníku

 •  

max. kapacita 90 žáků

 •  

zprostředkování zajímavých přednášek a workshopů

 •  

poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání​

 •  

zapojení rodičů do činnosti školy

 •  

společné aktivity se spřátelenými školami

 •  

spolupráce s lokálními organizacemi věnujícími se dětem​

​školné je 4000 Kč měsíčně

celkově 48 000 Kč ročně

(zahrnuje poplatek na školní družinu, příspěvek na pomůcky a školní výlety)

ZKUŠENOSTI


 • zakládání a čtyřleté vedení ZŠ akreditované MŠMT


 • úspěšné absolvování inspekce MŠMT a finančních auditů


 • učitelské zkušenosti z různých pedagogických směrů


 • zkušenosti s inkluzí ve vzdělávání


 • realizace projektu komunitní školy

 •  

spolupráce s širokou sítí malých inovativních škol

VZDĚLÁVÁNÍ


 • máme plnou důvěru v dítě, v jeho pozitivní vnitřní program a vnitřní motivaci


 • preferujeme učení pomocí vlastního zážitku, expedice


 • podporujeme spolupráci a vzájemnou pomoc ve věkově smíšených skupinách


 • učíme děti vztahu k přírodě, šetrné péči a přirozenému pohybu v ní


 • učíme děti participovat na občanském dění a hodnotám demokratické společnosti

 •  

stavíme na kvalitních vztazích a otevřené komunikaci

IMG_20200629_154844_edited.jpg

Důvěra v děti, vzájemná úcta a respekt