• Nabízíme

     • Smysluplnou práci v inspirativním a rozvíjejícím se prostředí.

     • Možnost spolupodílet se na vytváření koncepce inovativní školy.

     • Prostor pro vlastní iniciativu a nápady.

     • Podpora vlastní tvořivosti a kreativity.

     • Přátelský kolektiv.

     • Otevřenost, sdílení.

     • Třídy s menším počtem žáků.

     • Kurzy a školení dle individuální potřeby.

      

     Požadujeme

     • Vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících pro výkon profese

     • Velmi pozitivní přístup k dětem, laskavost a empatie.

     • Schopnost pozitivně ovlivňovat vztahy mezi dětmi.

     • Radost z učení a předávání vědomostí.

     • Motivace k sebevzdělávání.

     • Odpovědnost, spolehlivost.

     • Otevřenou mysl a schopnost sebereflexe.

     • Soulad s principy školy.

     Těšíme se na Vás a Vaše životopisy!

     Životopisy zasílejte na e-mail: premysl.kopecky@zsdozivota.cz.
     Možný nástup: 1.9.2024, případně dle domluvy.