• Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

    • Termín zápisu je 3. a 4.4. 2023

    • Do 1. ročníku přijímáme 8 dětí

    • Podrobné informace zašleme všem zájemcům o naši školu, kteří vyplní předběžnou přihlášku a zašlou ji poštou, e-mailem nebo do datové schránky.

    • Pro uchazeče nabízíme možnost individuální konzultace.

    • Základní podmínkou pro přijetí dítěte je splnění formální části zápisu, tedy doručení žádosti o přijetí k povinné školní docházce (viz. školní dokumenty).


    Kritéria pro přijetí:

    • Orientační posouzení a ověření školní zralosti, připravenosti a zájmu dítěte ke vzdělávání pedagogickým pracovníkem při zápisu k povinné školní docházce (1b) - nutná osobní přítomnost žáka při zápisu ve škole

    • Dítě má na naší škole již sourozence - posilování sourozeneckých vazeb (1b) 

    • Losování při vyšším počtu zájemců splňujících stejná kritéria


    Přestup do vyšších ročníků

    Pokud zvažujete přestup svého dítěte do Základní školy Do života, vyplňte prosím nezávaznou elektronickou přihlášku a domluvíme se na dalším postupu.