• Zápis do 1. ročníku

    ROZHODNUTÍ

     o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

    Ředitel Základní školy Do života, s.r.o., rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

    vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

    v Základní škole Do života, s.r.o., s místem vzdělávání Miroslava Soumara 2, 294 71 Benátky nad Jizerou,
    od školního roku 2024/2025 u uchazečů s těmito evidenčními čísly:

    ZAP_01

    ZAP_02

    ZAP_03

    ZAP_04

    ZAP_05

    ZAP_06

    ZAP_08

    ZAP_10

    ZAP_13

    ZAP_16

    ZAP_18


     

    Odůvodnění:

    Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce na naší škole. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodl o přijetí do 1. ročníku Základní školy Do života, s.r.o.

    Poučení:

    Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 183 školského zákona, a to ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Do života, s.r.o.

    Podpis a datum podpisu ředitele školy: Ing. Přemysl Kopecký, 18.4.2023

    Datum zveřejnění rozhodnutí: 18.4.2023

    Rozhodnutí o přijetí: C._j._2024ZAP01.pdf


    Přestup do vyšších ročníků

    Pokud zvažujete přestup svého dítěte do Základní školy Do života, vyplňte prosím nezávaznou elektronickou přihlášku a domluvíme se na dalším postupu.