• Zápis do 1. ročníku

    zápis pro šk. rok 2024/2025 proběhne 8. a 9. dubna 2024

     


    Kritéria pro přijetí:

    • Orientační posouzení a ověření školní zralosti, připravenosti a zájmu dítěte ke vzdělávání pedagogickým pracovníkem při zápisu k povinné školní docházce (1b) - nutná osobní přítomnost žáka při zápisu ve škole

    • Dítě má na naší škole již sourozence - posilování sourozeneckých vazeb (1b) 

    • Losování při vyšším počtu zájemců splňujících stejná kritéria

    Vyplněné přihlášky zasílejte ideálně do datové schránky rudkygv nebo poštou na adresu sídla školy Mečeříž 219, 294 77.


    Přestup do vyšších ročníků

    Pokud zvažujete přestup svého dítěte do Základní školy Do života, vyplňte prosím nezávaznou elektronickou přihlášku a domluvíme se na dalším postupu.