•  

    ROZHODNUTÍ

     

    o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

    Ředitel Základní školy Do života, s.r.o., rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Do života, s.r.o., s místem vzdělávání Komenského 581, 289 24 Milovice,  od školního roku 2023/2024 u uchazečů s těmito evidenčními čísly:

     

    evidenční číslo                         výsledek řízení

    ZAP_01                                        přijat/a

    ZAP_02                                        přijat/a

    ZAP_03                                        přijat/a

    ZAP_04                                        přijat/a

    ZAP_06                                        přijat/a

    ZAP_08                                        přijat/a

    ZAP_09                                        přijat/a

    ZAP_10                                        přijat/a

    ----------------------------------------------------------

    ZAP_12                                        nepřijat/a

    ZAP_17                                        nepřijat/a

    ZAP_11                                        nepřijat/a

    ZAP_14                                        nepřijat/a

    ZAP_15                                        nepřijat/a

     

    Datum zveřejnění rozhodnutí: 12. 4. 2023                                                             Ing. Přemysl Kopecký, ředitel školy

     

    Poučení

    Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 183 školského zákona  a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke zřizovateli Základní škola Do života, s.r.o, prostřednictvím ředitele školy.


    Kritéria pro přijetí:

    • Orientační posouzení a ověření školní zralosti, připravenosti a zájmu dítěte ke vzdělávání pedagogickým pracovníkem při zápisu k povinné školní docházce (1b) - nutná osobní přítomnost žáka při zápisu ve škole

    • Dítě má na naší škole již sourozence - posilování sourozeneckých vazeb (1b) 

    • Losování při vyšším počtu zájemců splňujících stejná kritéria


    Přestup do vyšších ročníků

    Pokud zvažujete přestup svého dítěte do Základní školy Do života, vyplňte prosím nezávaznou elektronickou přihlášku a domluvíme se na dalším postupu.