• Charakteristika školy

   • Nabízíme vzdělávání žáků od 1. do 9. ročníku. Maximální kapacita je 10 žáků na ročník. 

    Zapojujeme rodiče do činnosti školy a úzce spolupracujeme s lokálními organizacemi věnujícím se dětem. Jsme členy Asociace malých inovativních škol (MIŠ).

    Rodičům žáků školy, ale také široké veřejnosti, nabízíme zajímavé přednášky a workshopy. Další nedílnou součástí programu školy je poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání.

    ​​Školné činí 4000 Kč měsíčně (celkově 48 000 Kč ročně) a zahrnuje poplatek za školní družinu, příspěvek na pomůcky a školní výlety.   • Základní pilíře Do života

   • Rozvoj důvěry v dítě a jeho motivaci
    • Věříme, že každé dítě má potenciál a schopnost učit se. Proto se snažíme podporovat důvěru v dítě a jeho schopnosti, aby mohlo růst a rozvíjet se.

    • Učíme děti, jak si stanovit cíle a jak se jich držet


    Spolupráce a komunikace
    • Věříme, že spolupráce a komunikace jsou klíčové pro úspěch. Proto pracujeme ve věkově smíšených skupinách, aby se děti mohly učit spolupracovat s lidmi různého věku a schopností.

    • Věříme, že kvalitní vztahy jsou základem pro úspěšnou školu a společnost. Proto podporujeme otevřenou komunikaci a učíme děti, jak řešit konflikt.


    Kladný vztah k přírodě a demokratická společnost
    • Podporujeme kladný vztah k přírodě, pohyb v ní a její ochranu. Snažíme se využívat přírodu jako učební pomůcku.

    • Věříme, že učení by mělo být zábavné a zajímavé. Proto používáme metodu učení pomocí zážitku, což znamená, že se snažíme využít každodenní zkušenosti a zážitky pro učení nových věcí.

    • Věříme v demokratickou společnost a učíme děti, jakým způsobem mohou mít na rozhodování ve škole a v komunitě vliv.

   • Principy prokazatelného učení

   • Učitelé si vytváří kladné vztahy s každým žákem a podporují otevřenou komunikaci, aby mohli lépe pochopit, co žáci potřebují a jak je nejlépe podpořit.

    Škola usiluje o jasně definované cíle a očekávání pro každého žáka. Tyto cíle by měly být měřitelné a žáci by měli být schopni prokázat své znalosti a dovednosti v dané oblasti učení.

    Učitelé se snaží personalizovat vyučování, aby lépe odpovídalo potřebám a schopnostem jednotlivých žáků. To může zahrnovat využití různých výukových stylů a metod, aby se zajistilo, že žáci budou mít nejlepší šanci na úspěch.

    Škola se snaží poskytnout žákům praktické zkušenosti, aby mohli své znalosti a dovednosti aplikovat v reálném světě. To může zahrnovat projekty, průzkumy, experimenty, expedice nebo jiné praktické aktivity.

    Škola má jasný systém hodnocení a poskytuje svým žákům pravidelnou zpětnou vazbu na jejich práci. Tímto způsobem mohou žáci lépe porozumět svým silným stránkám a oblastem, ve kterých je třeba pracovat.

    Tyto prvky pomáhají škole vytvořit prostředí, které podporuje učení a úspěch žáků, a které umožňuje učitelům lépe reagovat na potřeby svých žáků.