• Operační program Jan Ámos Komenský

    •  
       Inovativní výuka do života
      
     • V rámci programu OP JAK - Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

      Rozhodnutí č. MSMT-14342/2023-2

      V období 1.6.2023 - 31.8.2025

      Dotace ve výši 447 113 Kč

      
       Hlavním cílem projektu je realizace efektivních a personalizovaných inovativních výukových
       metod tak, aby žáci dovedli aplikovat své znalosti a dovednosti v reálném světě.
       Dalším cílem je profesní rozvoj zaměstnanců za účelem osvojení si těchto metod.
    • Snížení digitální propasti pro žáky ZŠ Do života

    • V rámci programu Podpora prevence digitální propasti. 

     Rozhodnutí č. MŠMT-11328/2022

     V období 1.1. - 31.12.2022

     Dotace ve výši 5000 Kč

    • Digitálními pomůckami pro lepší odolnost do života

    • V rámci programu Podpora vybavení digitálními učebními pomůckami. 

     Rozhodnutí č. MŠMT-11329/2022)

     V období 1.1. - 31.12.2022

     Dotace ve výši 32000 Kč

    • Jiřická škola

    • V rámci programu Dobro-druzi - Nadace VIA.

     V období 1.4. - 30.9.2022

     Nadační příspěvek ve výši 2000 Kč