• Operační program Jan Ámos Komenský

    • Snížení digitální propasti pro žáky ZŠ Do života

    • V rámci programu Podpora prevence digitální propasti. 

     Rozhodnutí č. MŠMT-11328/2022

     V období 1.1. - 31.12.2022

     Dotace ve výši 5000 Kč

    • Digitálními pomůckami pro lepší odolnost do života

    • V rámci programu Podpora vybavení digitálními učebními pomůckami. 

     Rozhodnutí č. MŠMT-11329/2022)

     V období 1.1. - 31.12.2022

     Dotace ve výši 32000 Kč

    • Jiřická škola

    • V rámci programu Dobro-druzi - Nadace VIA.

     V období 1.4. - 30.9.2022

     Nadační příspěvek ve výši 2000 Kč