• Nabízíme

    • Smysluplnou práci v inspirativním a rozvíjejícím se prostředí.

    • Možnost spolupodílet se na vytváření koncepce inovativní školy.

    • Prostor pro vlastní iniciativu a nápady.

    • Podpora vlastní tvořivosti a kreativity.

    • Přátelský kolektiv.

    • Otevřenost, sdílení.

    • Třídy s menším počtem žáků.

    • Kurzy a školení dle individuální potřeby.

     

    Požadujeme

    • Zkušenosti s výukou anglického jazyka

    • Velmi pozitivní přístup k dětem, laskavost a empatie.

    • Schopnost pozitivně ovlivňovat vztahy mezi dětmi.

    • Radost z učení a předávání vědomostí.

    • Motivace k sebevzdělávání.

    • Odpovědnost, spolehlivost.

    • Otevřenou mysl a schopnost sebereflexe.

    • Soulad s principy školy.

    Těšíme se na Vás a Vaše životopisy!

    Životopisy zasílejte na e-mail: premysl.kopecky@zsdozivota.cz.
    Možný nástup: ihned